STK Modřice logo

Potřebné doklady pro provedení STK a měření emisí

Pravidelná technická prohlídka

 • Technický průkaz vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE starší 30 dnů (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí!).

Opakovaná technická prohlídka

 • Technický průkaz vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, nebo potvrzení o jeho zadržení
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle·§ 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato prohlídka provedena

Evidenční kontrola vozidel

 • Technický průkaz vozidla
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován

Technická prohlídka na žádost zákazníka

 • Pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.

Technická prohlídka prováděná za účelem zápisu silničního vozidla do registru vozidel (před registrací)

 • Doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je technický průkaz
 • Prohlášení o shodě nebyl-li vydán technický průkaz
 • Osvědčení o registraci vozidla vydaný jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto vozidla, technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE starší 30 dnů (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí!).

Technická prohlídka za účelem schválením technické způsobilosti silničního vozidla

a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla:

 • Doklad o registraci vozidla v cizím státě nebo jiný, jemu odpovídající doklad
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE starší 30 dnů (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí!).

b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:

 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoven
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE starší 30 dnů (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí!).

c) v případě přestavby vozidla:

 • Technický průkaz vozidla,
 • Osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
 • Technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován, výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován
 • Doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny.
 • Je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. NE starší 30 dnů (Při starším datu měření emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měření emisí!).