STK Modřice logo

Povinná výbava motorových vozidel

Automobil

Oděvní doplněk z retroreflexního materiálu. Náhradní el. pojistky, pokud jsou v el. instalaci používány, po jedné od každého užitého druhu, po jedné náhradní žárovce (výměnného zdroje světla s výjimkou výbojek) od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení. Příslušný příruční zvedák, klíč na matice kol, náhradní kolo (ráfek s pneumatikou) – neplatí pro vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí (toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M1 a N1 uvedená do provozu před 15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M1 a N1 stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s touto vyhláškou). Lékárnička pro poskytnutí první pomoci a přenosný výstražný trojúhelník.

Motocykl

Jedna náhradní pojistka a příslušný druh lékárničky (kromě mopedu a motokola) pro poskytnutí první pomoci.

Přívěs

Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a R1 a požárních přívěsů musí být vybavena náhradním kolem s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. V případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola s tažným vozidlem může mít jedno společné náhradní kolo.